อย่างไรก็ตาม Jose ‘Peping’ Cosejuangco Jr. ได้รับคะแนนโหวตเพียง 26 เสียง

อย่างไรก็ตาม Jose 'Peping' Cosejuangco Jr. ได้รับคะแนนโหวตเพียง 26 เสียง

จากทั้งหมด 43 เสียง Ricky Vargas, Abraham Tolentino จากนักปั่นจักรยาน และ Tom Carrasco จากไตรกีฬาไม่ปรากฏตัวในระหว่างการดำเนินคดีที่ Wack Wack Golf and Country Clubประธาน POC ยังได้ให้ลูกน้องของเขาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ POC ตั้งแต่ปี 2548 อีกด้วยหลังการเลือกตั้ง Jose ‘Peping’ Cosejuangco Jr. เรียกร้องให้มีการรักษา:“การรักษาเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราต้อง

ฟื้นฟูความสามัคคีใน ปปช. 

ฉันเคยไปเลือกตั้งมาหลายครั้งในชีวิตและก็เป็นเช่นนั้นเสมอ เมื่อเกมจบลง แนวคิดก็คือให้ทุกคนรวมตัวกันและบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือชุมชน”อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการหยุดยิงในกีฬาของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน คณะกรรมการกีฬาของวุฒิสภา ซึ่งมีนักมวยระดับตำนาน แมนนี่ ปาเกียว เป็นประธาน 

จัดให้มีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับกองทุนที่ไม่มีสภาพคล่อง

ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเผยแพร่ให้กับ POC และคณะกรรมการกีฬาของรัฐฟิลิปปินส์ (PSC) ก็พิจารณาที่โฮเซ่ ‘ด้วย รัชสมัยของ Peping’ Cosejuangco Jr.:“เราทุกคนคาดหวังผลลัพธ์ Jose ‘Peping’ Cosejuangco Jr. ทำให้แน่ใจว่าครั้งนี้จะไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะท้าชิงเขาได้ เรากำลังเรียกร้องให้ NSA ทุกแห่งรับฟังข้อร้องเรียนของพวกเขาที่มีต่อ POC เราจะไม่ให้ทุนแก่ NSA ที่ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้อง” 

กรรมาธิการกีฬา Ramon Fernandez กล่าวเพื่อเล่นเกม

Sport Executive/Play the Game พยายามติดต่อกับ Mr. Jose ‘Peping’ Cosejuangco Jr. ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล เขาไม่ตอบคำถามของเรา ในทำนองเดียวกัน เราได้พยายามติดต่อกับรองประธานของเขา Joye Romasante ผลลัพธ์ก็เหมือนกันSport Executive/Play the Game อยู่ในความครอบครองของ PSC ซึ่งจัดทำบัญชีสำหรับเงินช่วยเหลือให้กับ POC และหลักฐานที่แสดงว่า 

POC ได้ใช้เงินไปในช่วงปี 2010-2016

การเติบโตทางเศรษฐกิจและระบอบเผด็จการทำให้การประมูลโอลิมปิกมีแนวโน้มมากขึ้น

แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมและการเมืองบางประการเป็นปัจจัยกำหนดเมื่อประเทศต่างๆ เสนอราคาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กล่าวว่าการศึกษาทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ประวัติความเป็นมาของระบอบเผด็จการในระยะยาว 

หรือการจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยชี้ขาด

โดย: รายงานฉบับหนึ่งที่พิจารณาว่าปัจจัยเหล่านี้คืออะไร ผลกระทบและปัจจัยเฉพาะเจาะจงบ่งบอกถึงลักษณะของประเทศต่างๆ ที่เสนอราคาจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการศึกษาวิจัยนี้เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน โวล์ฟกัง เมนนิก และคริสโตเฟอร์ เวียร์เฮาส์ จากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี โดยได้ระบุปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และการกีฬา 132 ปัจจัย ซึ่งสามารถบอกได้ทั่วไปว่าประเทศใดจะเสนอตัวจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก .

Credit : เว็บสล็อต